O NAS

          Chcąc poznać historię klubu motocyklowego Moto Retro Białystok trzeba sięgnąć myślą prawie dwadzieścia lat wstecz, do roku 1993, do momentu uformowania się w Białymstoku Stowarzyszenia Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki Moto Retro, które było spadkobiercą powstałego kilka lat wcześniej Klubu Starych Pojazdów „Ritz”. Stąd u stóp gryfa dominującego w naszych klubowych symbolach zwykle umieszczamy rok 1993, jak datę naszych „prapoczątków”. Pierwsi członkowie, założyciele Klubu, pozostają członkami stowarzyszenia, z którym Klub żyje w autonomicznej symbiozie, propagując podobne idee i opiekując się Muzeum na Węglowej, miejscu wielu wystaw związanych merytorycznie, w dużej mierze, z dawnym motocyklizmem.

          Kolejną ważną datą jest 9 października 2010, wówczas to, na jesiennym Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych, otrzymaliśmy prawo noszenia pełnych barw klubowych.

          Jako Klub staramy się przestrzegać fundamentalnych zasad najstarszych klubów motocyklowych, szacunku i braterstwa. Jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy potrafią wyznawać te zasady i przekładać je na codzienność w życiu klubowym, w relacjach z innymi klubami, w słowach i czynach. Wszyscy przeto, którym to bliskie, są jak najmilej widziani w naszym clubhous’ie i w naszym towarzystwie. Inni niech idą swoją drogą.
© 2012 MOTO RETRO BIAŁYSTOK. All rights reserved.